Kerkblad Onderweg Kerkblad Onderweg
Het geïllustreerde kerkblad Onderweg is een belangrijk communicatiemiddel van onze kerk naar de (rand)leden. Het geeft een beeld van onze identiteit. Al 50 jaar wordt het gratis maandblad op A5 formaat gemaakt en verspreid door vrijwilligers.

Informatie over en toelichting op de kerkdiensten, activiteiten, ontmoetingen en wetenswaardigheden is uitgebreider dan op de website.

Kopij kan uitsluitend als bijlage en per e-mail worden gestuurd naar mckonderweg@kerkdendolder.nl 
In deze bijlage een overzicht van de inleverdata van kopij voor 2024.

Bijdragen in de kosten zijn welkom op bankrekening NL 33 TRIO 0379 4325 01 ten name van Protestantse Gemeente te Den Dolder, onder vermelding van ‘Onderweg’. Om u een idee te geven van de kosten: een jaargang van 11 nummers kost ongeveer € 17.

Bekijk hier kerkblad Onderweg juli/aug 2024
Bekijk hier kerkblad Onderweg juni 2024
Bekijk hier kerkblad Onderweg mei 2024
Bekijk hier kerkblad Onderweg april 2024
Bekijk hier kerkblad Onderweg maart 2024
Bekijk hier kerkblad Onderweg februari 2024
Bekijk hier kerkblad Onderweg januari 2024
Bekijk hier kerkblad Onderweg december 2023
Bekijk hier kerkblad Onderweg november 2023
Bekijk hier kerkblad Onderweg oktober 2023
Bekijk hier kerkblad Onderweg september 2023
Bekijk hier kerkblad Onderweg juli/augustus 2023
Bekijk hier kerkblad Onderweg juni 2023
Bekijk hier kerkblad Onderweg mei 2023
 
terug