zondag 17 december 2023 om 10:00 - 11:00 uur

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Sietze Kaldeway

U bent van harte welkom!

3e zondag van advent - paars
Dienst van Schrift en Tafel 
Klik LITURGIE aan om deze te lezen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

Koffie wijk B

De derde kaars gaat schijnen op deze zondag waarop we ook de Maaltijd van de Heer vieren. We lezen uit: Jesaja 55: 17 – 25 over een tijd dat wolf en lam samen in een wei zullen liggen en Johannes 3: 22 – 30. Omdat er geen viering kan zijn op de ochtend van de vierde adventszondag ontsteken we tegen het einde van de dienst de 4e kaars. 

terug