zondag 26 november 2023 om 10:00 - 11:00 uur

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Jan Koert Brinkman

U bent van harte welkom!

Gedenken overledenen - wit
Klik LITURGIE aan om deze te lezen

Collecten:
1. Diaconie
2. PKN Pastoraat

Koffie wijk A

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 'Eeuwigheidszondag' of gedachteniszondag genoemd. In een dienst, waarvoor ook de families zijn uitgenodigd, gedenken we als gemeente in de lichtkring van het geloof de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen aan de dood. We noemen met eerbied en genegenheid hun namen en ontsteken voor hen een licht aan de Paaskaars. Aansluitend kan ieder die dat wil lichtjes aansteken om geliefde mensen die we missen te gedenken. We kijken en luisteren via de beamer naar “De mensen die wij missen“ van Sela. We wijken deze zondag af van het leesrooster en lezen o.a. psalm 56, met de ontroerende woorden van de psalmdichter: God, vang mijn tranen op in uw kruik….  We delen “de gave van de tranen”, ons vermogen om geraakt te worden door verdriet, en we zoeken troost bij God die eens al onze tranen zal drogen.

terug