zondag 1 oktober 2023 om 10:00 - 11:00 uur

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Helmut Schrovenwever

U bent van harte welkom!

3e zondag van de herfst - 16e na Trinitatis/groen - groen 

Collecten:
1. Diaconie
2. PKN kerk en Israel

Wereldwinkel
Koffie Geertje en Wim Dekker
 

terug