Onze gemeente Onze gemeente
Gemeenschap
De kerkelijke gemeente telt ruim 300 leden, van wie een honderdtal zeer actief en op elkaar betrokken is. Het maakt ons blij wanneer we merken dat nieuwkomers de warme sfeer, waar een ieder welkom is, bijzonder op prijs stellen. Uiteraard blijft de betrokkenheid op elkaar, op de dorpsgemeenschap en op hetgeen mensen in ons land raakt en beweegt een punt van voortdurende aandacht en zorg. Onze gemeente weet zich ook verbonden met de mensen op de Willem Arntz Hoeve (onderdeel van Altrecht). Mensen van de Hoeve of andere instellingen komen naar de diensten in de Maria Christina kerk. Ons gemeenteblad Onderweg speelt hierin een informatieve en verbindende rol zoals voor het geheel van ons gemeenteleven.

Vieren
Enkele keren per jaar zijn er oecumenische vieringen die uit het kerkelijk leven van onze gemeente niet meer zijn weg te denken. De gemeente is lid van de Raad van Kerken De Bilt en omgeving. Buiten de vieringen bestaan er goede contacten met andere gemeenten en parochies.

Oecumene
Naast de organisatie van de jaarlijkse kerkdiensten zijn er ook gezamenlijke leerhuizen, gespreksavonden en een vastenmaaltijd in de veertigdagentijd. De initiatieven staan voor het oecumenisch karakter van onze gemeente, die nieuwsgierig is naar het geloof van anderen. Of dat nu in de eigen plaatselijke geloofsgemeenschap of in onze spanningsvolle mondiale samenleving is. In de daadwerkelijke ontmoeting met anderen of hun geloofsuitingen willen wij ons oefenen in verdraagzaamheid en respect.

In dit licht willen we ook iets voor onze naasten veraf betekenen: met de actieve inzet voor Fair Trade producten en schrijfacties in het kader van Amnesty International.Diversiteit
Een actueel onderwerp in de kerken is diversiteit. Dit betreft uiteraard ook onze gemeenteleden. De Maria Christina Kerk onderstreept het belang van een diverse gemeente. Wij willen een goede en welkome representatie zijn op het gebied van seksuele geaardheid, gender, religie, afkomst, leeftijd, handicap of geen handicap.
Kijk voor meer informatie op https://www.wijdekerk.nl

Beleidsplan
Lees hier het beleidsplan 2021-2025.
 
terug