Stiltetuin Stiltetuin
In de symbolische stiltetuin kunnen mensen tot bezinning komen bij deze rustige plaats. In deze kerktuin zijn diverse liturgische vormen en kleuren te zien en veel planten waarvan de namen terug te vinden zijn in de Bijbel. De cirkelvorm in het midden verwijst naar God en symboliseert de eeuwigheid en volmaaktheid. Het waterornament wijst op het leven, de doop, dood en leven. Zoals Mozes midden in de woestijn met zijn staf op de rots slaat en die water voortbrengt. De 4 paden staan voor de 4 windstreken: de woestijn, de verwoeste stad, de bloeiende steppe en het tuinachtig cultuurland van de Messiaanse toekomst. Kom eens kijken naar de in deze mooie tuin groeiende planten.

Bekijk ook het boekje over de kerktuin van de Maria Christina Kerk met interessante informatie over het ontwerp, de beplanting en de symbolische en/of liturgische betekenis van de in deze tuin groeiende planten. 

Bekijk hier foto's van de kerktuin.
 
terug