dinsdag 11 juni 2024

Leerhuis met aansluitend lunch

Datum: 
 dinsdag 11 juni 2024
Tijdstip: 
 10:30  - 12:00
Locatie: 
 In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk
Prijs: 
 toegang is gratis

Thema: ‘Brief in de nacht, gedachten over Israël en Gaza’, essay van Chaja Polak; maart 2024 

Als Chaja Polak haar essay begint, vallen bommen op Gaza, raketten op Israël en ligt 7 oktober 2023, ‘toen de wereld kantelde’, alweer maanden achter ons. Haar Chanoeka-lichtjes branden, haar familie smeekt om een wonder. En zij schrijft een essay waarin ze de nuance zoekt. De nuance waar in tijden van politieke aardbevingen en oorlog zo bitter weinig ruimte voor over blijft. Dat ziet en voelt zij ook bij haar eigen familie in Israël. 

Het complexe conflict tussen Israël en Gaza, en de overweldigende hoeveelheid historische feiten, maken het bijna onmogelijk een morele houding te bepalen. Al snel worden redenaties zwart of wit, ook omdat men de ja-maar-valkuil wil omzeilen. ‘We hebben de talloze verhalen van vriend en vijand’ zegt Chaja Polak. Verhalen die gelezen zouden moeten worden met empathie en begrip. Verdriet bevindt zich immers aan beide kanten van de grens. Slachtoffers en daders bevinden zich eveneens aan beide kanten van de grens. ‘Elk verdriet is het ergste verdriet’ leerde zij van haar overleden man Nol. Nu herkent Polak de pijn en radeloosheid van alle partijen en zoekt de nuance. 
‘Ik ben er diep van onder de indruk’ schrijft Adriaan van Dis, en daar kan ik van harte mee in stemmen. 

Wij lezen enkele fragmenten samen en gaan dan in gesprek. 

Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of telefoon: 030-2281589 

Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook wie niet bij het leerhuis was is van harte uitgenodigd om mee te eten. 

terug