dinsdag 16 april 2024

Leerhuis met aansluitend lunch

Datum: 
 dinsdag 16 april 2024
Tijdstip: 
 10:30  - 12:00
Locatie: 
 In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk
Prijs: 
 toegang is gratis

Thema: “Waarom ik blijf” met Henk de Roest. 

Er is, zowel binnen als buiten de kerk, altijd veel aandacht voor wie de kerk verlaten (hebben) of voor wie zich (op)nieuw bij de kerk aansluiten. Over de mensen die trouw blijven, horen we veel minder. En we spreken daar ook met elkaar niet zo gauw over hoe we bij de kerk gekomen zijn, of wij ook wel eens weg wilden gaan, en over waarom wij bij de kerk blijven.

In het Ouderlingenblad van februari 2024, met als thema “Waarom ik blijf” schreven diverse redactieleden een persoonlijke bijdrage in antwoord op de vraag: waarom blijf jij? Eén van hen is Henk de Roest, hoogleraar Praktische Theologie aan de PThU, en kerkganger (en af en toe voorganger) in onze gemeente. Zijn bijdrage heet: ‘Om in mijn ziel te worden aangesproken’. Hij gaat daar o.a. in op een recente ontmoeting met de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts en hoe zij de kerk beleeft. Als thuis. Zij schrijft daar ook over in haar onlangs uitgekomen boek ‘Van ver gekomen’. 

We luisteren deze ochtend naar de persoonlijk bijdrage van Henk de Roest, kijken of luisteren fragmenten van het programma “Kunststof” waar Kristien Hemmerechts n.a.v. het uitkomen van haar boek te gast was en we gaan met elkaar in gesprek over de vraag: waarom blijf jij? 

Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of telefoon: 030-2281589

Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd.

terug