dinsdag 12 september 2023

Leerhuis en Geloof

Datum: 
 dinsdag 12 september 2023
Tijdstip: 
 10.30  - 12.00
Locatie: 
 In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk

Introductie en begeleiding: ds. Renske Zandstra

Nu we deze maand vieren dat de Maria Christina Kerk 70 jaar het huis van onze gemeente is, willen we ook graag stilstaan bij de betekenis van de gemeente als geloofsgemeenschap.
In de Bijbel wordt met allerlei beelden over de gemeente gesproken: herder en kudde, wijnstok en ranken, bruid van Christus, Gods bouwwerk (op het fundament van Christus), tuin of wijngaard, Gods tempel en lichaam van Christus.
Geen van die beelden is sluitend, en geen enkele concrete gemeente beantwoordt helemaal aan één van die beelden, laat staan aan allemaal tegelijk. Maar er wordt in die beelden wél iets van belang over de gemeente gezegd, waarbij soms ook het Oude Testament meeklinkt.

Na een korte inleiding gaan we in gesprek over vragen als:
* Welk van die beelden raakt ons?
* Waarom wel en waarom misschien ook juist niet?
* Misschien hebben we zelf nog een andere beeldspraak?
Na de koffiepauze verdiepen we ons wat meer in één van deze beelden, door met elkaar uit de Bijbel 1 Korinthe 12 te lezen. Door middel van enkele ‘ leesvragen ‘hopen we wat dichter bij de zin en betekenis te komen van de oude beeldspraak van het lichaam, en het bij elkaar horen van de afzonderlijke delen ervan. Heeft dit spreken over ‘eenheid in verscheidenheid’ ons ook vandaag de dag nog iets van waarde te zeggen?

Opgave: Graag even aanmelden voor deze bijeenkomst bij Annie van Dijk,
annie.v.dijk@outlook.com of telefoon: 030-2281589 

terug