Kerkenraad Kerkenraad
De leden van de kerkenraad
  • Ron Coljée - Preses
  • Rein van Dijk - Scriba
  • Renske Zandstra - Predikant
  • Ron Coljée - Ouderling-Kerkrentmeester
  • Alie Dormans - Pastoraal ouderling 
  • Wim Dekker - Diaken
  • Marianne Koster - Diaken
  • Gerrie van Rijswijk - Diaken
  • Ria Spies - Vertegenwoordiger ZWO
  • Trudy Steetskamp - Notuliste

Van een aantal kerkenraadsleden vindt u nadere gegevens onder contact
 
terug