zondag 4 augustus 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Ds D Coppoolse (Odijk)
Voorganger(s): Ds D Coppoolse (Odijk)
Organist: Sietze Kaldeway

U bent van harte welkom!

Groen

ZWO Wereldwinkel
Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

Koffie: Geertje en Wim D

terug