zondag 21 juli 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Dhr C. Baan (Zeist)
Voorganger(s): Dhr C. Baan (Zeist)
Organist: André Verheus

U bent van harte welkom!

Groen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

Kofie: Wijkteam B

Vandaag gaat het om de vraag naar goed herder schap, bij de profeet Jeremia (23: 1- 6) en in Marcus 6: 33 – 40 horen we hoe Jezus zich herderlijk ontfermt over de menigte die hem omringt. Hij laat de mensen zitten in het groen gras en voedt hen met twee broden en vijf vissen.

terug