zondag 7 juli 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Ds R Knol (Amsterdam)
Voorganger(s): Ds R Knol (Amsterdam)
Organist: Sietze Kaldeway

U bent van harte welkom!

Groen
Klik op LITURGIE om deze te lezen

Collecten:
1. Vakantiedoosjes:
Een verrassing voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank kan een prachtige manier zijn om wat vreugde in hun leven te brengen gedurende vakantietijd. De vakantiebeleving van deze gezinnen verschilt aanzienlijk van die van andere gezinnen. Geef gul om een hartverwarmende verrassing te geven aan deze kinderen.
2. Kerk

Koffie: Geertje en Wim D
ZWO Wereldwinkel

Op deze zondag kan gelezen worden uit Ezechiël 2: 1- 7 en Marcus 6: 1 – 6. De profeet heeft het over ‘stug zijn van aangezicht en verstokt van hart’ en van Gods Woord niet willen weten. Als Jezus spreekt in de synagoge stellen de mensen de vraag ‘van wie is dat er één?’ Want hoe zou uit hun gewone leventje zo’n 
buitengewoon iemand voortkomen? Zij willen er niet aan en wijzen hem door het stellen van hun vragen af. 

terug