zondag 16 juni 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Sietze Kaldeway

U bent van harte welkom!

4e zondag Trinitatis - groen
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten:
1. Timon
2. Kerk

Koffie wijkteam A

Vandaag horen we over Stefanus, de eerste martelaar in de prille kerk. die als diaken is aangesteld door verkiezing en handoplegging. We lezen uit Handelingen 6: 8 – 7: 7, 44 – 60. Wonderen en grote tekenen van zijn hand trekken de aandacht, evenals zijn gezicht ‘als van een engel’ wanneer hij voor het Sanhedrin terecht moet staan om zijn geloof. Het lijden van Stefanus, zijn preek en zijn gebed voor wie hem veroordelen, is verweven met het lijden van Christus. Stefanus verkondigt dat Gods heilsdaden uit de Torah te herkennen zijn in het leven en sterven van Jezus, alsook in de vroege kerk. Het delen van brood en wijn kan ons sterken als we ons wat kwetsbaar voelen om ons geloof. ’Een mens blijft in de bloei van zijn leven zolang hij recht doet.’ (Gerard Swuste), dat is de geest uit psalm 92 die we zullen zingen. 

terug