zondag 2 juni 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Helmut Schrovenwever

U bent van harte welkom!

2e zondag Trinitatis - groen
Klik op LITURGIE om deze te lezen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

Wereldwinkel
Geertje en Wim Dekker

Nu de Christusfeesten gevierd zijn bieden de zondagen na Trinitatis ons de gelegenheid om stil te staan bij ons leven als volgelingen van Christus in deze wereld. Het alternatieve spoor biedt daarbij lezingen uit Handelingen aan, zoals deze zondag uit hoofdstuk 5: 1- 11 over Ananias en Saffira. Vanuit de lezing van enkele verzen uit Deuteronomium 26 valt daar licht op, want het is best een cru verhaal zo op het eerste gehoor. 

terug