zondag 21 april 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra

U bent van harte welkom!

3e zondag na Pasen - wit
Dienst van Schrift en Tafel
Klik op LITURGIE om deze te lezen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

Koffie wijkteam B

We vieren een dienst van Schrift en Tafel, en lezen uit Ezechiël 34: 1 – 10 en Johannes 10: 11- 16 en gaat het in alles over de vraag wat goed “herderschap”, dat is leiderschap op allerlei terreinen van het leven, eigenlijk is. Een thema waar veel mooie liederen bij horen. Bij Ezechiël gaat het in deze verzen vooral over het aanspreken van de leiders als slechte herders, die alleen zichzelf hoeden, en in het evangelie staat dat Jezus de goede herder is. Wat verlangen we in onze tijd naar zulk goed en behoedend herderschap: wereldleiders die de vrede zoeken en in eigen land leiderschap met oog voor allen… 

terug