zondag 18 februari 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Sietze Kaldeway

U bent van harte welkom!

1e zondag 40 dagen - paars
Dienst van Schrift en Tafel
Klik LITURGIE aan om deze te lezen

Collecten:
1. The Passion
2. Kerk

Koffie wijkteam A

Ondanks alles … een weg van belofte!:
Vandaag is het de eerste zondag van de 40dagentijd. In deze periode vervallen kyriegebed en glorialied en bidden steeds een gebed van inkeer. Deze eerste zondag houden we een korte stilte bij het schilderij van Vincent van Gogh, van de amandelboom. In de Schriftlezing uit Jeremia 1: 4 – 19 komt deze voor, als beeldend wordt verteld over de roeping van Jeremia. Zoals de amandeltwijg uitbot en bloeit in het voorjaar, zo zullen de woorden van God waar worden.
Uit Marcus 1: 12 – 15 horen we over de verzoeking in de woestijn:
ook de weg van Christus begint met een confrontatie met het kwaad. Tegelijkertijd wordt duidelijk: met Jezus begint een nieuwe periode in de mensengeschiedenis. Dat gedenken en vieren we tijdens de Maaltijd van de Heer, deze keer – bij wijze van proef - met alcoholvrije wijn.

terug