zondag 11 februari 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Ds. A. Plantinga, Barneveld
Voorganger(s): Ds. A. Plantinga, Barneveld
Organist: Jan Koert Brinkman

U bent van harte welkom!

6e zondag van de Epifanie - groen
Klik LITURGIE aan om deze te lezen

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

We sluiten met deze zondag de Epifanie af en kunnen verder lezen uit het Marcus-evangelie: Marcus 1: 40 – 45.
De genezing van een melaatse, en daarbij - als elkaars spiegel - verhalen uit 2 Koningen 5. Het gaat beide keren om “reiniging” van wat aan ons “vreet”, een opstap naar As-woensdag, als de tijd begint om ons vrij te maken van wat ons schaadt.

terug