zondag 4 februari 2024 om 10:00 - 11:00

Zondagsdienst - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Helmut Schrovenwever

U bent van harte welkom!

5e zondag van de Epifanie - groen
Klik LITURGIE aan om deze te lezen

Collecten:
1. Kerk in Actie: Rwanda met thema Hulp en Verzoening
2. Kerk

Wereldwinkel
Koffie Geertje en Wim Dekker

Op deze zondag lezen we Marcus 1: 29 – 39, dat vertelt van de genezing van de schoonmoeder van Petrus en van nog andere genezingen. Ook horen we hoe Jezus de stilte en de afzondering zoekt, om zich meer bewust te worden van zijn roeping. Het gaat om opstaan uit een doods bestaan, genezen worden van wat ziek maakt. Op verschillende manieren zal er ook ruimte zijn voor inbreng vanuit de ZWO-groep rondom Rwanda.

terug