zondag 10 september 2023 om 10:00 - 11:00 uur

Zondagsdienst - Ds. J. van de Sterre
Voorganger(s): Ds. J. van de Sterre
Organist: Helmut Schrovenwever

U bent van harte welkom!

13e zondag van de zomer - 13e na Trinitatis - groen
Klik HIER voor de liturgie  

Collecten:
1. Diaconie
2. Jeugdwerk PKN

Op deze zondag zijn de Schriftlezingen uit Ezechiël 35: - 7 – 11 en Mattheüs 18: 1 – 20 , en lezen we over
omgangsvormen en hoe we ons verhouden tot onze omgeving.
De teksten gaan over de manier waarop we elkaar aanspreken of laten aanspreken. En over hoe we verbonden blijven.

terug