dinsdag 13 februari 2024

Leerhuis met aansluitend lunch

Datum: 
 dinsdag 13 februari 2024
Tijdstip: 
 10:30  - 12:00
Locatie: 
 In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123B in Den Dolder
Prijs: 
 toegang is gratis

Thema: ‘De goede twijfel’, over Tomas
Onder begeleiding van ds. Renske Zandstra

Onder redactie van René de Reuver is vorig jaar bij Kok Boekencentrum (en in samenwerking met de PKN) een mooi bezinningsboek voor de 40dagentijd verschenen. Het heet: ‘Aan tafel met Jezus. Zeven ontmoetingen’.
Het zijn zeven portretten van mensen die Jezus heeft ontmoet en met wie Hij aan tafel heeft gezeten, geschreven door voorgangers uit de PKN. Vorig jaar hebben we ons samen verdiept in het portret van Petrus.

Deze morgen willen we ons richten op Tomas, ‘de eeuwige twijfelaar’, zoals ds. Engele Wijnsma in het portret over hem schrijft. We lezen wat er in het Johannesevangelie over hem geschreven is, zoals dat hij ook Didymus, tweeling genoemd werd.

En we verkennen daarbij de waarde die wij aan twijfel toekennen.
Is twijfel louter iets negatiefs, zoals het wel meeklinkt in het begrippenpaar van de ‘ongelovige Tomas’?
Of bestaat er ook zoiets als ‘goede twijfel’?

Nicolaas Sintoban, Jezuïet, internetpastor en gespecialiseerd in ignatiaanse spiritualiteit, schijft daarover in zijn boekje ‘Levenslessen. Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet’.

Niet weten is geen ideaal op zich. Maar de innerlijke openheid van het niet-weten maakt dat je de verschillende alternatieven echt in overweging kunt nemen. De goede twijfel getuigt van wijsheid en kracht, en van een vertrouwensvolle wijze van leven, schrijft hij.

Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com  of telefoon: 030-2281589

terug