zondag 3 september 2023 om 10:00 - 11:00 uur

Startzondag en 70 jaar Maria Christina Kerk - Mw. Ds. R. Zandstra
Voorganger(s): Mw. Ds. R. Zandstra
Organist: Sietze Kaldeway

U bent van harte welkom!

12e zondag van de zomer - 12e na Trinitatis - groen
Klik HIER voor de liturgie 

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk

We vieren dat 70 jaar geleden de Maria Christina Kerk in gebruik is genomen als huis van ontmoeting voor onze gemeente. In de kerkdienst zullen we blij en dankbaar stil staan bij de betekenis van ons prachtige gebouw én bij de waarde van onze geloofsgemeenschap.

Bij de orde van dienst ontvangen we ieder een hand van papier en schrijven daarop wat ons in onze geloofsgemeenschap inspireert, wat we waarderen. Als de hand van een gelukwens, en misschien ook als een hand die ons verder op weg helpt de toekomst in. 
Na afloop van de kerkdienst ontmoeten we elkaar bij koffie of thee met iets lekkers erbij in de ontmoetingsruimte.
De Wereldwinkel zal ook aanwezig zijn.

Aansluitend gaan we dan weer naar de kerkzaal en spelen daar een quiz die door Johan van de Craats en Dyane Hulsebos voor ons is gemaakt. We laten ons graag verrassen…

Tenslotte gaan we samen aan tafel en is voor ons een feestelijke lunch verzorgd door Geertje en Wim Dekker. Veel kerkgangers hebben zich de afgelopen weken al opgegeven op de intekenlijst.
Aanmelden hiervoor kan nog tot en met vrijdag 1 september bij Alie Dormans, tel. 030-2286283.

We kijken uit naar een hele mooie zondagochtend.
 

terug