Contact opnemen:

Lettergrootte aanpassen:

Adriaan Plantinga
Adriaan Plantinga
Predikant
06-44072190

 

Wilt u informatie over een pastorale aangelegenheid, zoals begrafenis, overlijden, doop, huwelijk, ed dan kunt u de predikant daarvoor benaderen. Afhankelijk van de situatie zal dan ook de pastorale ouderling of medewerker worden ingeschakeld.

Vrije dag: iedere vrijdag.

Rein van Dijk
Rein van Dijk
Scriba
030-2281589


Hebt u algemene vragen of zoekt u specifieke informatie of correspondentie die binnen de Maria Christinakerk is gevoerd dan kunt u bij de scriba terecht.

Edith Brehm
Edith Brehm
Verhuur kerkzaal en nevenruimten
030-2292722


Wilt u informatie over het huren van de ruimten en andere faciliteiten van de Maria Christinakerk kunt u daarover met de beheerder van de verhuur overleggen. Bij voorkeur contact opnemen per e-mail. Klik hier om naar de informatie over het huren van de ruimten van de Maria Christina Kerk te gaan.

Ron Coljee
Ron Coljee
voorzitter College van Kerkrentmeesters
030-2291880


Wilt u informatie over het beheer in de kerkelijke gebouwen dan kunt u bij hem terecht.

Gerrie van Rijswijk
Gerrie van Rijswijk
Voorzitter diaconie
030-2250325


Wilt u informatie of heeft u vragen mbt de diaconie, neem dan contact op met de voorzitter.

Mieneke Leijnse
Mieneke Leijnse
Financiën
030-2898630


Bankrekeningnummers voor bijdragen en giften:

Protestantse Gemeente Den Dolder:   

NL84 RABO 0162 1484 96
  NL83 INGB 0004 9237 01
 ZWO Commissie: NL69 RABO 0375 2403 06
 Diaconie: NL68 RABO 0162 1080 44
Jan Leijnse
Jan Leijnse
Ledenadministratie
030-2898630


Wilt u informatie over het als lid inschrijven of uitschrijven, evt. overschrijven naar een andere gemeente dan kunt u de ledenadministrateur daarvoor benaderen. Ook als u gastlid, blijkgever van verbondenheid, mee-geregistreerd wenst te worden in onze gemeente kunt dat doorgeven aan de ledenadministrateur.

Ina Leusink-de Jong
Ina Leusink-de Jong
Coördinatie autodienst
030-2282172


Wilt u voor de eredienst zondagsmorgen graag een beroep doen op de autodienst dan kunt u dit afstemmen met de coördinator autodienst.

Sjaak van den Tempel
Sjaak van den Tempel
Koster
030-2284327


Hebt u vragen en/of opmerkingen omtrent (het gebruik van) het gebouw en tuin aan de Dolderseweg 123c dan kunt u dit doorgeven aan de koster.

Dini de Rijcke
Dini de Rijcke
ZWO
030-2282438


Wilt u informatie over de wereldwinkel dan kunt u dat doorgeven aan de coördinator van de groep ZWO.

Bert Spies
Bert Spies
Maandblad Onderweg
030-2291184


Hebt u vragen over of kopy voor het kerkblad Onderweg dan kunt u dat doorgeven aan het redactielid.

Janny Stoevelaar
Janny Stoevelaar
Webmaster samen met Tineke Bot
Tineke Bot-Visscher
Tineke Bot-Visscher
Webmaster samen met Janny Stoevelaar